Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Mickiewicza 14
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 31150954000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna znajduje się w miejscowości Koło pod adresem Mickiewicza 14. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terenie gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31150954000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 47, z czego 20 to kursantki, a 27 to uczniowie. Powiat kolski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 636 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (127,2 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa