Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy


Najważniejsze informacje - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Patron Święty Mikołaj

Adres Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Mickiewicza 14
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Uprawnienia publiczna

Telefon Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

632720457
Regon 00071036800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy mieści się w miejscowości Koło pod adresem Mickiewicza 14. Telefon do placówki to 632720457. Numer fax: 632720457. Placówka funkcjonuje na obszarze gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy placówki znajdziemy pod adresem www.kolo.edu.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 00071036800000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 38 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na kursanta przypada 1,75 nauczyciela. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 9,5. Powiat kolski ma zarejestrowane 33 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 312 uczniów w powiecie przypada 33 innych placówek edukacyjnych (9,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 7,59 (9489 uczniów na 1250 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Koło: 13
  • w gminie Koło: 13
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa