Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Gimnazjalna 2
Miejscowość Sompolno
Kod pocztowy 62-610
Gmina Sompolno
Powiat koniński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

632714023
Regon 31159733600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Sompolno pod adresem Gimnazjalna 2. Telefon do szkoły to 632714023. Faks: 612714023. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Sompolno, powiat koniński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy ZSZ można odwiedzić pod adresem www.zspsompolno.internetdsl.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 31159733600000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 59, z czego 39 stanowiły uczennice, a 20 to kursanci. Powiat koniński ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo wielkopolskie - 179. Na 217 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (54,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa