Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Patron Karol Szymanowski

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Sienkiewicza 11
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

632722265
Strona
Regon 00028570600000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia znajduje się w miejscowości Koło pod adresem Sienkiewicza 11. Telefon do placówki to 632722265. Fax: 632616876. Placówka funkcjonuje na obszarze gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę internetową placówki odwiedzimy pod adresem www.psmkolo.art.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 00028570600000.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczących się w placówce to 149, z czego 98 stanowiły uczennice, a 51 stanowili słuchacze. W placówce jest zatrudnionych łącznie 28 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 17 w niepełnym wymiarze godzin. Na słuchacza przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,65. Powiat kolski ma zarejestrowane 33 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 312 uczniów w powiecie przypada 33 innych placówek edukacyjnych (9,45 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,59 (9489 kursantów na 1250 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Koło: 13
  • w gminie Koło: 13
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa