Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Zawodowa

Adres Szkoła Zawodowa

35
Miejscowość Stemplew
Kod pocztowy 99-140
Gmina Świnice Warckie
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 47289318500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Stemplew pod adresem 35. Szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Świnice Warckie, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 47289318500000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów pobierających edukację w placówce to 59, z czego 24 to kursantki, a 35 stanowili kursanci. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo łódzkie - 116. Na 336 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (84 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa