Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kościelna 2
Miejscowość Kościelec
Kod pocztowy 62-604
Gmina Kościelec
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

632722897
Regon 30037964500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Kościelec pod adresem Kościelna 2. Numer tel. do szkoły zawodowej to 632722897. Fax: 632716369. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Kościelec, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.zsrcku-koscielec.4me.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 30037964500000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej największy nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce była równa 38, z czego 16 stanowiły słuchaczki, a 22 to kursanci. Powiat kolski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 636 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (127,2 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa