Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Sienkiewicza 1
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

632720715
Regon 31159467400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Koło pod adresem Sienkiewicza 1. Telefon do szkoły to 632720715. Numer fax: 632720715. Szkoła średnia techniczna działa na terenie gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły średniej technicznej znajdziemy pod adresem www.ekonomikkolo.pl. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31159467400000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna liczba kursantów uczących się w placówce wynosiła 310, z czego 185 to kursantki, a 125 stanowili uczniowie. Powiat kolski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1533 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich o profilu technicznym (90,18 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 54 53,76 % 98,15 %
język polski ustny 54 58,80 % 100,00 %
matematyka pisemny podstawowy 54 56,33 % 96,30 %
matematyka pisemny rozszerzony 1 62,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 53,76 % 4 (z 9) 4 (z 9) 6 (z 14) 148 (z 527)
język polski ustny 58,80 % 5 (z 9) 5 (z 9) 9 (z 14) 308 (z 520)
matematyka pisemny podstawowy 56,33 % 2 (z 7) 2 (z 7) 3 (z 11) 97 (z 455)
matematyka pisemny rozszerzony 62,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 5) 25 (z 190)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr