Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron im. Eugenisza Kwiatkowskiego

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Budowlanych 6
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 31160182000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Konin pod adresem Budowlanych 6. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terenie gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 31160182000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W ZSZ największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość kursantów pobierających naukę w placówce to 425, z czego 38 stanowiły kursantki, a 387 to kursanci. Powiat konin ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1250 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (208,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa