Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Aleja Józefa Piłsudskiego 5
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

632896061
Regon 31150957900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna znajduje się w miejscowości Turek pod adresem Aleja Józefa Piłsudskiego 5. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 632896061. Faks: 632896062. Szkoła o profilu zawodowym działa na terenie gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem sosw.turek.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 31150957900000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy uczących się w placówce to 20, z czego 14 stanowiły kursantki, a 6 stanowili uczniowie. Powiat turecki ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo wielkopolskie - 179. Na 501 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (250,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa