Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy

Mickiewicza 14
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna
Regon 31161932200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy mieści się w miejscowości Koło pod adresem Mickiewicza 14. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 31161932200000.

W 2013 roku łączna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce to 32, z czego 13 stanowiły słuchaczki, a 19 to kursanci. Powiat kolski ma zarejestrowane 33 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo wielkopolskie - 1250. Na 312 uczniów w powiecie przypada 33 innych placówek edukacyjnych (9,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 7,59 (9489 kursantów na 1250 placówek).

Mapa