Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Władysław Stanisław Reymont

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3
Miejscowość Podborze
Kod pocztowy 33-210
Gmina Olesno
Powiat dąbrowski
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

146411093
Regon 85262268000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Podborze pod adresem 3. Numer tel. do szkoły to 146411093. Numer faksu: 146411013. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terytorium gminy Olesno, powiat dąbrowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zspbren.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 85262268000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W ZSZ największy nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość kursantów pobierających naukę w placówce była równa 43, z czego 9 stanowiły słuchaczki, a 34 stanowili uczniowie. Powiat dąbrowski ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo małopolskie - 183. Na 491 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (163,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa