Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron gen.prof.Sylwester Kaliski

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Milewskiego 3B
Miejscowość Turek
Kod pocztowy 62-700
Gmina miasto Turek
Powiat turecki
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

632803613
Regon 31159534300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Turek pod adresem Milewskiego 3B. Numer telefonu do szkoły to 632803613. Nr faksu: 632803614. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terenie gminy Turek, powiat turecki , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem zst.net.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31159534300000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 481, z czego 165 stanowiły kursantki, a 316 to kursanci. Powiat turecki ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo wielkopolskie - 179. Na 501 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (250,5 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa