Gimnazjum Specjalne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne

Adres Gimnazjum Specjalne

Mickiewicza 14
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 31150955600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne znajduje się w miejscowości Koło pod adresem Mickiewicza 14. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 31150955600000.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 33, z czego 8 stanowiły dziewczynki, a 25 to chłopcy. Powiat kolski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo wielkopolskie - 694. Na 3009 uczniów w powiecie przypada 22 innych gimnazjów (136,77 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Mapa

gimnazjum