Przedszkole Miejskie Nr 1


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 1

Adres Przedszkole Miejskie Nr 1

Szkolna 17
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 1

632720200
Regon 31110398900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 1 znajduje się w miejscowości Koło pod adresem Szkolna 17. Numer telefonu do przedszkola to 632720200. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 31110398900000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 120, z czego 65 to dziewczynki, a 55 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3. Powiat kolski ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 1305 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (59,32 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Koło: 13
  • w gminie Koło: 13
  • powiat kolski: 51
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa

przedszkole