Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Powierciu


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Powierciu

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Powierciu

31
Miejscowość Powiercie
Kod pocztowy 62-600
Gmina Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Powierciu

632615197
Regon 30061041000000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Powierciu znajduje się w miejscowości Powiercie pod adresem 31. Numer telefonu do szkoły to 632615197. Numer faksu: 632615216. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.powiercie.eu. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 30061041000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i technikum, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kolski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 636 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (127,2 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa