Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Nowomiejska 5
Miejscowość Izbica Kujawska
Kod pocztowy 87-865
Gmina Izbica Kujawska
Powiat włocławski
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 00070490700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Izbica Kujawska pod adresem Nowomiejska 5. ZSZ ma lokalizację na terenie gminy Izbica Kujawska, powiat włocławski , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 00070490700000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 113, z czego 29 stanowiły uczennice, a 84 stanowili słuchacze. Powiat włocławski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo kujawsko-pomorskie - 148. Na 300 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (50 na placówkę), a średnia w województwie to 92,48 (13687 uczniów na 148 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa