Jesteś tutaj: eduranking.pl > Zasady użytkowania

Zasady użytkowania Eduranking.pl

Postanowienia wstępne

 • Regulamin określa sposób oraz warunki świadczenia usług przez EduRanking.pl, jak również sposób korzystania z Portalu EduRanking.pl, tj. z zamieszczonych na nim informacji oraz funkcjonalności udostępnionych Użytkownikom.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Postanowienia Ogólne

 • Właścicielem portalu EduRanking.pl jest spółka Datafic Sp. z o.o. Sp.k., ul. Naramowicka 47/109, 61-622 Poznań., NIP 9721257538.
 • EduRanking.pl świadczy Użytkownikom korzystającym z Portalu usługę dostarczania i zamieszczania informacji, pod warunkiem przestrzegania przez nich niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa oraz ogólnie przyjętych zasad korzystania z Internetu.
 • Wchodząc na Portal EduRanking.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Portalu, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się go przestrzegać.

Prawa i Obowiązki EduRanking.pl

 • EduRanking.pl ma prawo do:
  • decydowania o zawartości Portalu EduRanking.pl,
  • okresowego wyłączania Portalu w celu jego modernizacji, konserwacji lub rozbudowy lub konserwacji bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Użytkowników EduRanking.pl o tym fakcie.
 • Wszelkie prawa autorskie do Portalu, związane z nimi rozwiązania, prezentacje danych, informacji, treści należą do firmy Datafic Sp. z o.o. Sp.k..
 • EduRanking.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu oraz, aby publikowane na nim treści były najwyższej jakości.

Ochrona i Poufność Danych Osobowych

 • EduRanking.pl przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu. Wszelkie udostępnione Portalowi dane są należycie zabezpieczone i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest właściciel Portalu EduRanking.pl - spółka Datafic Sp. z o.o. Sp.k., ul. Naramowicka 47/109, 61-622 Poznań., NIP 9721257538. Datafic Sp. z o.o. Sp.k. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ww. ustawy.

Ograniczenie Odpowiedzialności EduRanking.pl

 • EduRanking.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a w szczególności cywilnej, karnej, administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Portalu.
 • EduRanking.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • aktualność, wiarygodność, dokładność i jakość informacji, danych, treści zamieszczonych na Portalu
  • korzystanie przez Użytkowników z Portalu niezgodne z jego regulaminem
  • jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku:
   • niezgodnego z prawem wykorzystania Portalu przez Użytkownika,
   • nieprzestrzegania przez Użytkowników niniejszego regulaminu,
   • nieprawidłowego funkcjonowania Portalu bądź utratę danych, w tym także na skutek jakichkolwiek awarii, działania siły wyższej, ingerencji osób trzecich.

Postanowienia Końcowe

 • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na Portalu EduRanking.pl i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.
 • EduRanking.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie, które obowiązują od dnia ich zamieszczenia na Portalu EduRanking.pl. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian do regulaminu, jest równoznaczne z ich akceptacją.

Polityka cookies i innych podobnych technologii

 • W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych https://www.eduranking.pl (w dalszej części zwanego „Serwisem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Serwis z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 • Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Więcej o ciasteczkach można przeczytać tutaj.

Zobacz jak Google używa danych z cookies