Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

KOLEJOWA 11
Miejscowość Koło
Kod pocztowy 62-600
Gmina miasto Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

632617900
Regon 31159503000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Koło pod adresem KOLEJOWA 11. Numer tel. do szkoły to 632617900. Fax: 632617921. Szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.zst-kolo.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31159503000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce to 405, z czego 137 stanowiły słuchaczki, a 268 stanowili uczniowie. Powiat kolski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 636 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (127,2 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa