Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 3


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 3

Adres Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 3

Iłżecka 31
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 29238281900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 3 mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Iłżecka 31. Gimnazjum funkcjonuje na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 29238281900000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 23, z czego 12 stanowiły dziewczynki, a 11 stanowili uczniowie. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych jednostek gimnazjalnych (162,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Mapa