Gimnazjum Nr 6


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 6

Adres Gimnazjum Nr 6

DLUGA 10
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 6

412624313
Regon 29243050100000
Organ prowadzący Minister ds. sprawiedliwości

Gimnazjum Nr 6 mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem DLUGA 10. Nr tel. do szkoły to 412624313. Faks: 412628693. Jednostka gimnazjalna mieści się na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest minister ds. sprawiedliwości. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 29243050100000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół gimnazjalnych (162,43 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 dzieci w wieku gimnazjalnym na 256 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-18.24-2.23-7.72
2006-18.89-1.26-5.91
2007-21.22-1.29-8.55
2008-17.72-1.78-7.56
2009-23.27-1.08-6.88
2010-21.37-2.22-9.17
2011-23.49-2.46-10.62
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-20.4-2.95-9.87
2006-17.83-2.24-8.8
2007-17.55-2.19-8.02
2008-17.91-3.02-7.36
2009-19.5-2.16-7.6
2010-22.78-1.76-9
2011-14.71-1.72-5.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa