Katolickie Gimnazjum Im. Ks. Marcina Popiela


Najważniejsze informacje - Katolickie Gimnazjum Im. Ks. Marcina Popiela

Patron ks. Marcin Popiel

Adres Katolickie Gimnazjum Im. Ks. Marcina Popiela

Niewiadoma 19
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Katolickie Gimnazjum Im. Ks. Marcina Popiela

506220150
Regon 26062867100000
Organ prowadzący Diecezja sandomierska

Katolickie Gimnazjum Im. Ks. Marcina Popiela znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Niewiadoma 19. Numer tel. do szkoły to 506220150. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest organizacje wyznaniowe. Stronę www jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.klo.ostrowiec.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 26062867100000. Jednostka rejestrująca dla Katolickie Gimnazjum Im. Ks. Marcina Popiela to gmina.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych jednostek gimnazjalnych (162,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Mapa