Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2

Adres Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2

Sienkiewicza 67
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2

412662274
Strona
Regon 29239175800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 2 znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Sienkiewicza 67. Telefon do gimnazjum to 412662274. Nr fax: 412482440. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.mos.ostrowiec.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29239175800000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek gimnazjalnych (162,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-21.29-2.23-7.72
2006-9.43-1.26-5.91
200710.33-1.29-8.55
20087.64-1.78-7.56
2009-10.33-1.08-6.88
20107.57-2.22-9.17
2011-16.11-2.46-10.62
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.35-2.95-9.87
20065.05-2.24-8.8
20073.53-2.19-8.02
2008-15.96-3.02-7.36
2009-15.14-2.16-7.6
20107.4-1.76-9
20116.32-1.72-5.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa