Publiczne Gimnazjum Nr 4 Im. Orląt Lwowskich W Ostrowcu świętokrzyskim


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 4 Im. Orląt Lwowskich W Ostrowcu Świętokrzyskim

Patron Orlęta Lwowskie

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 4 Im. Orląt Lwowskich W Ostrowcu Świętokrzyskim

os. Stawki 35
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 4 Im. Orląt Lwowskich W Ostrowcu Świętokrzyskim

412470606
Strona
Regon 29108967800000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 4 Im. Orląt Lwowskich W Ostrowcu świętokrzyskim mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem os. Stawki 35. Numer telefonu do szkoły to 412470606. Fax: 412470866. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem pg4.ostrowiec.info. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 29108967800000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 398, z czego 219 stanowiły uczennice, a 179 stanowili uczniowie. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół gimnazjalnych (162,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Mapa