Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych

Sandomierska 26A
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych

412653467
Strona
Regon 29289943900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Dla Dorosłych znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Sandomierska 26A. Nr tel. do gimnazjum to 412653467. Nr fax: 412653467. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.ckuostrowiec.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 29289943900000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 52, z czego 14 stanowiły gimnazjalistki, a 38 stanowili uczniowie. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek gimnazjalnych (162,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,77 (38341 dzieci w wieku gimnazjalnym na 256 placówek).

Mapa