Gimnazjum Dla Dorosłych "żak' W Ostrowcu świętokrzyskim


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych "Żak' W Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych "Żak' W Ostrowcu Świętokrzyskim

OKÓLNA 6 B
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych "Żak' W Ostrowcu Świętokrzyskim

412476049
Strona
Regon 10019011507013
Organ prowadzący CENTRUM NAUKI I BIZNESU "ŻAK" SP. Z O.O.

Gimnazjum Dla Dorosłych "żak' W Ostrowcu świętokrzyskim mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem OKÓLNA 6 B. Numer tel. do gimnazjum to 412476049. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Serwis www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.zak.edu.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 10019011507013. Instytucja rejestrująca] dla Gimnazjum Dla Dorosłych "żak' W Ostrowcu świętokrzyskim to gmina.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek gimnazjalnych (162,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,77 (38341 uczniów na 256 placówek).

Mapa