Publiczne Gimnazjum Nr 5


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 5

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 5

Focha 3
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 5

412479045
Strona
Regon 29108344000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 5 znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Focha 3. Telefon do gimnazjum to 412479045. Numer faksu: 412479045. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.pg5.ostrowiec.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29108344000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w postaci odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 134, z czego 63 stanowiły gimnazjalistki, a 71 to chłopcy. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół gimnazjalnych (162,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Mapa