Technnikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 3


Najważniejsze informacje - Technnikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 3

Adres Technnikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 3

Adama Mickiewicza 1
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna
Regon 26014132500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technnikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 3 znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Adama Mickiewicza 1. Technikum mieści się na obszarze gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 26014132500000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce była równa 35, z czego 15 stanowiły kursantki, a 20 to uczniowie. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 13 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1909 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół średnich technicznych (146,85 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,37 (18682 uczniów na 136 placówek).

Mapa