Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy

Iłżecka 31
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna
Regon 26010672500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiajaca Do Pracy mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Iłżecka 31. Placówka ma lokalizację na obszarze gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 26010672500000.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 33, z czego 13 stanowiły uczennice, a 20 to uczniowie. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 39 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo świętokrzyskie - 514. Na 242 uczniów w powiecie przypada 39 innych placówek edukacyjnych (6,21 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 6,2 (3186 wychowanków na 514 placówek).

Mapa