Niepubliczne Przedszkole "zielony Krokodyl"


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"

Adres Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"

POLNA 50
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"

790470414
Regon 26047578200000
Organ prowadzący Osoba fizyczną prowadząca działalność gospodarczą

Niepubliczne Przedszkole "zielony Krokodyl" znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem POLNA 50. Nr tel. do przedszkola to 790470414. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 26047578200000. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczne Przedszkole "zielony Krokodyl" to gmina.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 18 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1718 uczniów w powiecie przypada 18 innych przedszkoli (95,44 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 dzieci w wieku przedszkolnym na 329 placówek).

Mapa