Publiczne Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 1

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 1

Sienkiewicza 69
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 1

412633535
Strona
Regon 29108970900000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 1 mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Sienkiewicza 69. Numer telefonu do szkoły to 412633535. Faks: 412633535. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.pg1.cba.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 29108970900000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 531, z czego 260 to uczennice, a 271 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 52 nauczycieli, z czego 46 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7,67. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych jednostek gimnazjalnych (162,43 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 uczniów na 256 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa