Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Adama Mickiewicza 1
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

412667810
Strona
Regon 29244183500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Adama Mickiewicza 1. Numer tel. do szkoły to 412667810. Nr faksu: 412667810. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zs4ostrowiec.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29244183500000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 247, z czego 106 to słuchaczki, a 141 stanowili uczniowie. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 651 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (81,38 na placówkę), a średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa