Publiczne Gimnazjum Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi I Sportowymi W Ostrowcu świętokrzyskim


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi I Sportowymi W Ostrowcu Świętokrzyskim

Patron Ryszard Kaczorowski

Adres Publiczne Gimnazjum Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi I Sportowymi W Ostrowcu Świętokrzyskim

Polna 56
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi I Sportowymi W Ostrowcu Świętokrzyskim

412620032
Strona
Regon 29108969000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum Nr 2 Z Oddziałami Integracyjnymi I Sportowymi W Ostrowcu świętokrzyskim znajduje się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Polna 56. Numer tel. do gimnazjum to 412620032. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gim2ostrowiec.neostrada.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 29108969000000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce to 257, z czego 63 stanowiły gimnazjalistki, a 194 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 39 nauczycieli, z czego 30 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 3,33. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek gimnazjalnych (162,43 na placówkę), a średnia w województwie to 149,77 (38341 uczniów na 256 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.6-2.23-7.72
2006-0.31-1.26-5.91
20070.34-1.29-8.55
2008-2.36-1.78-7.56
20090.09-1.08-6.88
2010-4.9-2.22-9.17
2011-6.84-2.46-10.62
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.44-2.95-9.87
2006-2-2.24-8.8
2007-1.95-2.19-8.02
2008-1.11-3.02-7.36
2009-2.14-2.16-7.6
2010-3.99-1.76-9
2011-3.1-1.72-5.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa