Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

Adres Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

Żeromskiego 5
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego

412624806
Strona
Regon 26059905300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Żeromskiego 5. Nr tel. do gimnazjum to 412624806. Faks: 412624806. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.norwid4lo.ostrowiec.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 26059905300000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 21, z czego 18 stanowiły dziewczynki, a 3 to gimnazjaliści. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 3411 uczniów w powiecie przypada 21 innych jednostek gimnazjalnych (162,43 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,77 (38341 uczniów na 256 placówek).

Mapa