Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Ostrowcu świętokrzyskim


Najważniejsze informacje - Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Ostrowcu Świętokrzyskim

Adres Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Ostrowcu Świętokrzyskim

Iłżecka 47
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Ostrowcu Świętokrzyskim

412620910
Strona
Regon 00027680200000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Ostrowcu świętokrzyskim mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem Iłżecka 47. Numer telefonu do placówki to 412620910. Faks: 412620910. Placówka mieści się na terytorium gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Portal internetowy placówki znajdziemy pod adresem www.psm.ostrowiec.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00027680200000.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 107, z czego 66 to kursantki, a 41 to kursanci. W placówce pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,17. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 39 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo świętokrzyskie - 514. Na 242 uczniów w powiecie przypada 39 innych placówek edukacyjnych (6,21 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 6,2 (3186 wychowanków na 514 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa