Niepubliczna Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu

Adres Niepubliczna Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu

POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 4
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu

486644698
Strona
Regon 00075665000074
Organ prowadzący Powiatowy Cech Remieślników i Przedsiębiorców

Niepubliczna Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu mieści się w miejscowości Grójec pod adresem POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 4. Telefon do szkoły to 486644698. Nr fax: 486644698. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terytorium gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest związek rzemiosła polskiego. Stronę internetową szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem grojec.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 00075665000074. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczna Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, lecz tylko w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W ZSZ główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat grójecki ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 479 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (39,92 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa