Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przy Zespole Szkół Specjalnych W Grójcu


Najważniejsze informacje - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przy Zespole Szkół Specjalnych W Grójcu

Patron im.ks.Jana Twardowskiego

Adres Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przy Zespole Szkół Specjalnych W Grójcu

Polna 17
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przy Zespole Szkół Specjalnych W Grójcu

486642771
Strona
Regon 67300812100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przy Zespole Szkół Specjalnych W Grójcu znajduje się w miejscowości Grójec pod adresem Polna 17. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 486642771. Nr faksu: 486641761. Szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem szkolaspecjalna.grojec.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 67300812100000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 22, z czego 10 to kursantki, a 12 stanowili kursanci. Powiat grójecki ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 479 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (39,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa