Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Grójcu


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Grójcu

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Grójcu

Ks. Piotra Skargi 12
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Grójcu

486642620
Regon 67297565200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Grójcu znajduje się w miejscowości Grójec pod adresem Ks. Piotra Skargi 12. Telefon do szkoły zawodowej to 486642620. Faks: 486642739. Szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem zspgrojec.eu. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 67297565200000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 241, z czego 89 stanowiły kursantki, a 152 to słuchacze. Powiat grójecki ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 479 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (39,92 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa