Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron św. Małgorzata z Kortony

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zgoda 14
Miejscowość Piaseczno
Kod pocztowy 05-500
Gmina Piaseczno
Powiat piaseczyński
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

227370629
Strona
Regon 01206639500048
Organ prowadzący Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Piaseczno pod adresem Zgoda 14. Telefon do szkoły zawodowej to 227370629. Numer fax: 227370629. Szkoła zawodowa mieści się na obszarze gminy Piaseczno, powiat piaseczyński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem http://mos-piaseczno.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 01206639500048. Jednostka rejestracyjna dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa to powiat ziemski.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat piaseczyński ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 249 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (49,8 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa