Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Białobrzegach


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Białobrzegach

Patron Stanisława Staszica

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Białobrzegach

Żeromskiego 86
Miejscowość Białobrzegi
Kod pocztowy 26-800
Gmina Białobrzegi
Powiat białobrzeski
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Białobrzegach

486132710
Strona
Regon 67297438000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Białobrzegach mieści się w miejscowości Białobrzegi pod adresem Żeromskiego 86. Numer telefonu do szkoły to 486132710. Numer fax: 486134510. Szkoła o profilu zawodowym działa na terenie gminy Białobrzegi, powiat białobrzeski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem zspbialobrzegi.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 67297438000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 197, z czego 34 stanowiły uczennice, a 163 to uczniowie. Powiat białobrzeski ma zarejestrowane 1 szkółę zawodową, a województwo mazowieckie - 201. Na 197 uczniów w powiecie przypada 1 innych szkół zawodowych (197 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa