Publiczne Przedszkole Nr 4 W Grójcu


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole Nr 4 W Grójcu

Adres Publiczne Przedszkole Nr 4 W Grójcu

Okrężna 1a
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole Nr 4 W Grójcu

486642666
Regon 14265543200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole Nr 4 W Grójcu mieści się w miejscowości Grójec pod adresem Okrężna 1a. Telefon do przedszkola to 486642666. Nr faksu: 486642666. Przedszkole mieści się na obszarze gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14265543200000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 220, z czego 107 stanowiły uczennice, a 113 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 17 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,67. Powiat grójecki ma zarejestrowane 23 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1172 uczniów w powiecie przypada 23 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Grójec: 8
  • w gminie Grójec: 11
  • powiat grójecki: 59
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole