Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza

Adres Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza

Stary Rynek 9
Miejscowość Błędów
Kod pocztowy 05-620
Gmina Błędów
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza

486680356
Strona
Regon 67300998800000
Organ prowadzący Gmina

Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza mieści się w miejscowości Błędów pod adresem Stary Rynek 9. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 486680356. Numer fax: 486680356. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Błędów, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy ZSZ można odwiedzić pod adresem www.zso.bledow.edu.pl. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 67300998800000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej największy nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat grójecki ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 479 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (39,92 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa