Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Jasieńcu


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Jasieńcu

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Jasieńcu

Czerska 1
Miejscowość Jasieniec
Kod pocztowy 05-604
Gmina Jasieniec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Jasieńcu

486613588
Regon 67300909500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Jasieńcu znajduje się w miejscowości Jasieniec pod adresem Czerska 1. Nr tel. do szkoły zawodowej to 486613588. Nr fax: 486613588. Szkoła o profilu zawodowym działa na obszarze gminy Jasieniec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zspjasieniec.pl. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 67300909500000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat grójecki ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 479 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (39,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa