Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Szpitalna 10
Miejscowość Piaseczno
Kod pocztowy 05-500
Gmina Piaseczno
Powiat piaseczyński
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

227567432
Regon 01553769400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 mieści się w miejscowości Piaseczno pod adresem Szpitalna 10. Telefon do szkoły zawodowej to 227567432. Numer faksu: 227567432. ZSZ znajduje się na terytorium gminy Piaseczno, powiat piaseczyński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 01553769400000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat piaseczyński ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 249 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (49,8 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa