Niepubliczne Uzupełniające Technikum Ogrodnicze Dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Uzupełniające Technikum Ogrodnicze Dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu

Adres Niepubliczne Uzupełniające Technikum Ogrodnicze Dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu

Polskiej Organizacji Wojskowej 4
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Uzupełniające Technikum Ogrodnicze Dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu

486644698
Regon 00075665000114
Organ prowadzący Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Niepubliczne Uzupełniające Technikum Ogrodnicze Dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu znajduje się w miejscowości Grójec pod adresem Polskiej Organizacji Wojskowej 4. Telefon do szkoły to 486644698. Numer fax: 486644698. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terenie gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest związek rzemiosła polskiego. Stronę internetową szkoły średniej technicznej znajdziemy pod adresem grojec.edu.pl. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00075665000114. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczne Uzupełniające Technikum Ogrodnicze Dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu to powiat ziemski.

Kursant technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

Powiat grójecki ma zarejestrowane 13 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 1049 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół średnich o profilu technicznym (80,69 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 wychowanków na 338 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr