Niepubliczne Językowe Przedszkole "bajka"sc G.małecka A.dąbrowska


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Językowe Przedszkole "Bajka"Sc G.małecka A.dąbrowska

Patron nie ma

Adres Niepubliczne Językowe Przedszkole "Bajka"Sc G.małecka A.dąbrowska

Relaksowa 8
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Niepubliczne Językowe Przedszkole "Bajka"Sc G.małecka A.dąbrowska

697711353
Strona
Regon 14102550000000
Organ prowadzący g.Małecka A.Dąbrowska

Niepubliczne Językowe Przedszkole "bajka"sc G.małecka A.dąbrowska mieści się w miejscowości Grójec pod adresem Relaksowa 8. Numer telefonu do przedszkola to 697711353. Przedszkole znajduje się na terytorium gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Witrynę internetową przedszkola można odwiedzić pod adresem www.bajka-grojec.pl. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14102550000000. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczne Językowe Przedszkole "bajka"sc G.małecka A.dąbrowska to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat grójecki ma zarejestrowane 23 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1172 uczniów w powiecie przypada 23 innych przedszkoli (50,96 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa

przedszkole