Niepubliczne Liceum Profilowane Im. Jana Kilińskiego Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Liceum Profilowane Im. Jana Kilińskiego Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu

Patron Jan Kiliński

Adres Niepubliczne Liceum Profilowane Im. Jana Kilińskiego Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu

POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 4
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Liceum Profilowane Im. Jana Kilińskiego Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu

486644698
Strona
Regon 00075665000028
Organ prowadzący Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Niepubliczne Liceum Profilowane Im. Jana Kilińskiego Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu znajduje się w miejscowości Grójec pod adresem POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ 4. Telefon do szkoły to 486644698. Nr fax: 486644698. Liceum mieści się na terytorium gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest związek rzemiosła polskiego. Stronę www liceum odwiedzimy pod adresem grojec.edu.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 00075665000028. Organ rejestrujący dla Niepubliczne Liceum Profilowane Im. Jana Kilińskiego Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu to powiat ziemski.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat grójecki ma zarejestrowane 21 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 1277 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół licealnych (60,81 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Mapa

liceum