Zszs


Najważniejsze informacje - Zszs

Adres Zszs

SZPITALNA 12
Miejscowość Piaseczno
Kod pocztowy 05-500
Gmina Piaseczno
Powiat piaseczyński
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zszs

227562057
Regon 01618574800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zszs mieści się w miejscowości Piaseczno pod adresem SZPITALNA 12. Numer tel. do szkoły zawodowej to 227562057. Nr faksu: 227562057. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terenie gminy Piaseczno, powiat piaseczyński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01618574800000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 28, z czego 13 stanowiły słuchaczki, a 15 stanowili kursanci. Powiat piaseczyński ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 249 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (49,8 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa