Niepubliczna Zaoczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Grójcu - Osoby Fizycznej Stanisław Bęczkowski


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zaoczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Grójcu - Osoby Fizycznej Stanisław Bęczkowski

Adres Niepubliczna Zaoczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Grójcu - Osoby Fizycznej Stanisław Bęczkowski

POLNA 17A
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zaoczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Grójcu - Osoby Fizycznej Stanisław Bęczkowski

486647449
Strona
Regon 67260496700099
Organ prowadzący Stanisław Bęczkowski

Niepubliczna Zaoczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Grójcu - Osoby Fizycznej Stanisław Bęczkowski znajduje się w miejscowości Grójec pod adresem POLNA 17A. Numer tel. do szkoły zawodowej to 486647449. Nr faksu: 486647449. ZSZ ma lokalizację na terytorium gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Serwis www ZSZ można odwiedzić pod adresem [email protected]. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 67260496700099. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Zaoczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Grójcu - Osoby Fizycznej Stanisław Bęczkowski to powiat ziemski.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat grójecki ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 479 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (39,92 na placówkę), a średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa