Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu

Polskiej Organizacji Wojskowej 4
Miejscowość Grójec
Kod pocztowy 05-600
Gmina Grójec
Powiat grójecki
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu

486644698
Strona
Regon 00075665000099
Organ prowadzący Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu mieści się w miejscowości Grójec pod adresem Polskiej Organizacji Wojskowej 4. Numer tel. do szkoły to 486644698. Numer fax: 486644698. ZSZ ma lokalizację na obszarze gminy Grójec, powiat grójecki , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest związek rzemiosła polskiego. Portal internetowy zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem grojec.edu.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 00075665000099. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych Powiatowego Cechu Rzemieślników I Przedsiębiorców W Grójcu to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat grójecki ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 479 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (39,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa