Zasadnicza Szkoła Zwodowa Nr 4 Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zwodowa Nr 4 Specjalna

Adres Zasadnicza Szkoła Zwodowa Nr 4 Specjalna

Grajewska 16a
Miejscowość Ełk
Kod pocztowy 19-300
Gmina miasto Ełk
Powiat ełcki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zwodowa Nr 4 Specjalna

876103742
Strona
Regon 51946276000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zwodowa Nr 4 Specjalna mieści się w miejscowości Ełk pod adresem Grajewska 16a. Numer tel. do szkoły to 876103742. Numer faksu: 876104118. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terytorium gminy Ełk, powiat ełcki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową ZSZ można znaleźć pod adresem www.soswmiastoelk.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 51946276000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 29, z czego 11 to słuchaczki, a 18 to uczniowie. Powiat ełcki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 392 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (49 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 90 placówek).

Mapa